Uzależnienia

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności.

 

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to:

 • dane zachowanie szybko staje się nawykowe
 • jest częste, regularne i stereotypowe
 • zajmuje znaczną część czasu
 • jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych
 • ma charakter przymusu wewnętrznego i trudno je przerwać
 • występuje zespół abstynencyjny, po odstawieniu substancji, lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją

Nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale również na jej zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, rozpad związku małżeńskiego lub innej struktury o charakterze rodzinnym, zanik więzi rodzic – dziecko czy dziecko – dziecko. Może wiązać się z problemami finansowymi. Na ogół cierpi także rodzina i bliscy osoby uzależnionej, uwikłani w jej nałóg.

 

Uzależnienie od:

 • alkoholu (alkoholizm)
 • narkotyków (narkomania)
 • papierosów (nikotynizm)
 • komputera/Internetu (siecioholizm)
 • gier komputerowych
 • oglądania telewizji
 • hazardu
 • leków  (lekomania)
 • seksu (seksoholizm)
 • opalania się(tanoreksja)
 • diety (ortoreksja)
 • pracy (pracoholizm)
 • kupowania (zakupoholizm)
 • jedzenia (kompulsywne objadanie się)
 • słodyczy

 

WSPÓŁUZALEŻNIENIE- uzależnienie jednej z osób w rodzinie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości, a także na funkcjonowanie poszczególnych jej członków - terapia dla osób współuzależnionych - grupowa i indywidualna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy wsparcia

Terapia indywidualna

Profilaktyka i Edukacja

Wykłady

 

Słowniczek